Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Olbramov
obecOlbramov

Historie

Olbramov – Ves Olbramov se poprvé zmiňuje v roce 1237 jako sídlo bratří Oty a Bohuslava z Olbramova.

Další zmínka pochází z roku 1361 a je spojena s Drzdéřem z Olbramova, předka Drzdéřů z Hrádku. Později byla ves rozdělena mezi zmíněného Drzdéře a pány z Volfštejna. V 16 století patřila část vsi k Třebeli a od roku 1711 k panství Trpísty, část k Cebivi a od roku 1712 patří k Bezdružicím. V letech 1788 až do roku 1838 je součástí panství Trpísty a Třebel, které od roku 1685 měli v držení Sinzendorfové­.V letech 1874 – 1895 byli vrchností Kinští a nakonec do roku 1945 rytíř Vilém Kubinský.

Jméno vsi Olbramov mělo v historii tuto podobu. V letech 1237 až 1788 v různé psané podobě Olbramov a od roku 1788 do 1945 Wolfersdorf. Dle jazykozpytců jméno Olbramov označuje Olbramův dvůr. Jméno Wolfersdofr se vyvinulo přesmyčkami z názvu Wolframsdorf (Wolfram znamená česky Olbram a dorf znamená ves). Jméno Wolfram se vykládá jako složené z částí Wolf (vlk) a Rabe (havran) tj. vlčí havran

Ves Kořen se v pramenech poprvé objevuje v roce 1379 jako příslušenství hradu Třebel, který v té době držel Ješek Kozíhlava z Pnětluk. V roce 1461 byl majitelem vsi Petr ze Švamberka. Později patřila ves k panství Brod nad Tichou v držení Plánských ze Žeberka.Ve vlastnictví vsi se pak postupně vystřídali od roku 1605 páni Schirdingu, de Pricové, Braunové, Volfingárové, Le Breux a Benisko z Dobroslavi. V roce 1886 se setkáváme se zprávou že majitelé Kořene Hustolesovi si nechali vystavět “zámek ve smrkovém lese“. Je však jisté že to není první záme vybudovaný v obci Kořen. Svědčí o tom i budova takzvaného starého zámku pocházející z 18 století i stavba kostela, který byl zasvěcen v roce 1793 sv. Janu z Nepomuku. Před ním v obci stával kostelík starší zasvěcený dnes již neznámému světci. Výklad místního jména Kořen je jasný a to z adjektiva Kořenný -tj. dvůr, nebo Kořenné – tj. místo.

První zmínka o Zádubu pochází z roku 1227, kdy velmož Kojata Hrabišic odkázal svému služebníkovi Heřmanovi několik vsí a mezi nimi i Zádub. Další zmínka je z roku 1379 a připomíná několik držitelů vsi. V roce 1380 je jako držitel připomínán Jaroslav ze Zádubu.V roce 1402 je majitelem Otík ze Šontálu a na Zádubu. V roce 1611 – 1614 prodali Zádubští ze Šontálu Zádub pánům ze Švamberka. Od roku 1712 patří pak Zádub k panství Bezdružice .

Vznik jména Zádub vzniklo z výrazu „za dubem“.


Autor textu: Václav Šimek

Mohlo by Vás zajímat